Wydawca treści Wydawca treści

Live Cam - Widok z dostrzegalni ppoż Krzynka 15.03.2021 | Piotr Smorąg ...
Groźny pożar w leśnictwie Krzynka 02.07.2019 | Piotr Smorąg ...
Niebezpieczny pożar w leśnictwie Szable 05.06.2019 | Piotr Smorąg ...

Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

WODA W GOSPODARCE LEŚNEJ – MAŁA RETENCJA WODNA W LASACH

WODA W GOSPODARCE LEŚNEJ – MAŁA RETENCJA WODNA W LASACH

Szkolenie w Nadleśnictwie Barlinek - 16.04.2015 r.

16 kwietnia 2015 r. w Nadleśnictwie Barlinek odbyło się szkolenie z zakresu małej retencji wodnej. Prowadzącym szkolenie był Pan Krzysztof Frydel, leśnik czynnie uczestniczący w budowie, odbudowie i aktywnej konserwacji urządzeń melioracyjnych w lasach.

Dla Nadleśnictwa Barlinek temat szkolenia był, jest i będzie niezwykle istotny, chociażby ze względu na ogromny projekt realizowany w latach 2011 – 2013 pt.: „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej w Puszczy Barlineckiej". W ramach tego projektu na terenie Puszczy Barlinecko – Gorzowskiej powstały 82 zastawki, w tym między innymi stałe progi piętrzące, przepusty i mnichy.

Prowadzący Krzysztof Frydel rozpoczął szkolenie od informacji nt. czynników warunkujących zasoby i gospodarowanie wodą. Podkreślił, iż gospodarowanie tymi zasobami jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej cywilizacji. Ogromny wpływ na taki stan rzeczy tkwi w fakcie ocieplającego się klimatu i oczywiście wpływu człowieka na warunki hydrologiczne. Podejmując się stworzenia systemu małej retencji wodnej należy wziąć pod uwagę takie aspekty jak historia, geologia, geografia terenu, na którym zamierzamy zmniejszać skutki niedoboru bądź nadmiaru wody.  Określenie kosztów i spodziewanych efektów, zarówno tych ekonomicznych jak i przyrodniczych jest szalenie ważne już przed rozpoczęciem inwestycji. W ramach tego szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tematem monitoringu wód naturalnych oraz praktycznych napraw urządzeń hydrotechnicznych. Po części teoretycznej przedstawionej w siedzibie nadleśnictwa odbyła się sesja terenowa, w trakcie której przy trzech budowlach piętrzących objętych w/w projektem analizowano praktyczne podejście do regulacji stosunków wodnych na retencjonowanych terenach.

Tematy przedstawione podczas szkolenia, skupiające się wokół szeroko rozumianej retencji wodnej są dla leśników bardzo istotne, gdyż lasy są głównym miejscem, gdzie woda w naturalny sposób jest retencjonowana. Obecny stan Polski będącej na przedostatnim miejscu na tle Europy pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca obliguje do polepszania warunków hydrologicznych, co staje się być sporym wyzwaniem dla Lasów Państwowych zarządzających 1/3 powierzchni kraju.

Bardzo serdecznie dziękujemy prowadzącemu szkolenie za rzetelne, merytoryczne przygotowanie prezentacji oraz za wiedzę i doświadczenie, którymi podzielił się z uczestnikami podczas tego spotkania.