Certyfikat PEFC Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo Barlinek prowadzi gospodarkę leśną zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki leśnej co potwierdzają posiadane certyfikaty

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały po raz pierwszy certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: 17/0618-1 ważny jest do dnia 13 listopada 2023 roku.