Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Udostępnianie dróg leśnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Barlinek Zarządzeniem nr 9/2020 z dnia 20.02.2020 r. oraz Zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 05.01.2021 r. wprowadza do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych:
 

  1. „Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Barlinek”, będący załacznikiem nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek nr 9/2020.
     
  2. „Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Barlinek” będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Barlinek nr 2/2021.