Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek. Sprzedaż bezpośrednia tusz

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek. Sprzedaż bezpośrednia tusz

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Sprzedaż drewna dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (związaną z przerobem drewna) odbywa się poprzez Portal Leśno-Drzewny www.zilp.lasy.gov.pl/drewno, na którym nabywcy po zarejestrowaniu się składają swoje oferty zakupu.

Dodatkowo, Nadleśnictwo organizuje przetargi na drewno w serwisie www.e-drewno.pl, w których mogą brać udział zarówno firmy jak i osoby fizyczne. Dla klientów detalicznych nadleśnictwo posiada w sprzedaży drewno opałowe (S4, M2) pozyskane kosztem i staraniem kupującego (samowyrób – KN). Organizacją pozyskania i sprzedaży tego drewna zajmują się leśniczowie w poszczególnych leśnictwach. Leśniczy prowadzi również sprzedaż drewna opałowego (S4), żerdzi użytkowych (S3b), słupków ogrodzeniowych (S2a) pozyskanych kosztem skarbu (KS). Sprzedaż drewna w leśnictwach za pośrednictwem leśniczego odbywa się w środy i piątki. Nadleśnictwo posiada również w sprzedaży detalicznej niewielkie ilości papierówek iglastych i liściastych (S2), „kopalniaka" (S10) jak również surowca tartacznego (W0) iglastego i liściastego. Zakup tych sortymentów (S2, S10, W0) odbywa się w biurze Nadleśnictwa. Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Klasyfikacja i pomiar drewna odbywa się zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Sprzedaż choinek odbywa się w miesiącu grudniu. Więcej informacji udziela specjalista ds. ochrony lasu - 605 251 294

Sprzedaż sadzonek realizowana w okresie wiosny. W załączeniu cennik na sadzonki. Więcej informacji udziela specjalista ds. hodowli lasu - 95 746 65 26 (wewn. 332) lub szkółkarz - 95 746 516 lub 665 650 143.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku na mięso z dziczyzny – zdrowe, hodowane w sposób ekologiczny i wolne od leków wspomagających metabolizm zwierząt wolno żyjących - Nadleśnictwo Barlinek prowadzi od grudnia 2018 roku sprzedaż tusz zwierzyny grubej: dzik, sarna, jeleń w specjalnie uruchomionym i przystosowanym do tego celu punkcie sprzedaży bezpośredniej w miejscowości Łubianka, przy trasie Barlinek - Gorzów Wlkp. (nr drogi krajowej 151). Tusze sprzedawane są w całości, w skórze, mięso nie jest porcjowane. Każda sztuka przebadana jest weterynaryjnie oraz schłodzona w kontenerze chłodniczym.

Osoby zainteresowane zakupem tusz mogą zapoznać się z zasadami sprzedaży przedstawionymi w załączniku. Informacje w sprawie zakupu/sprzedaży udziela personel nadleśnictwa pod numerem telefonu: 95 746 65 26.


Lista aktualności Lista aktualności