Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Informacje w  sprawie lasów niepaństwowych uzyskają Państwo pod numerem tel. 957466526 lub bezpośrednio u leśniczych:

Lp.

Imię i nazwisko

Leśnictwo

Gmina

Obręb

1.

Henryk Michałek

Barlinek

Barlinek

Barlinek - 1

Barlinek - 2

Płonno

Równo

Żydowo

Osina

Ożar

Okunie

Moczydło

Pełczyce

Łyskowo

Chrapowo

Wierzchno

2.

Piotr Zmarzlik

Niesporowice

Pełczyce

Będargowo

Krzynki

Ługowo

Niesporowice

3.

Robert Rzeźnicki

Kinice

Barlinek

Dzikowo

Jarząbki

Mostkowo

Swadzim

Rychnów

Dziedzice

Nowogródek Pom.

Kinice

4.

Dariusz Piątek

Karsko

Nowogródek Pom.

Karsko

Łubianka

Trzcinna

 

Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów