Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekty edukacyjne

Na terenie naszego Nadleśnictwa edukacji służy kilka obiektów między innymi:

a)      Leśna ścieżka dydaktyczna:

Leśna ścieżka dydaktyczna „Szlak Dębów" położona w pobliżu miejscowości Krzynka i Okunie. Długość ścieżki wynosi 10,5 km, wyposażona jest w 11 tablic edukacyjnych: „Opis ścieżki i jej przebieg", „Informacja o Nadleśnictwie i jego gospodarce", „Zwierzęta chronione", „Dęby: szypułkowy i bezszypułkowy", „Naturalne powstawanie i odnawianie się lasu", „Chrust – dlaczego jest potrzebny", „Powalone drzewo", „Mikoryzy", „Ekologiczna rola lasu", „Czy dzięcioł może mieć wstrząs mózgu?", „Budzik leśny" .

Poza w/w ścieżką bazę edukacyjna stanowią również dwie inne ścieżki zlokalizowane na terenie naszego Nadleśnictwa:

-  Ścieżka rowerowa z przystankami (tablicami) edukacyjnymi utworzona wspólnie z Gminą Barlinek „Wokół Jeziora Barlineckiego" o długości 10 km prowadząca przez ciekawe drzewostany oraz malowniczym brzegiem jeziora,

- Ścieżka dydaktyczna z przystankami (tablicami) edukacyjnymi i informacyjnymi utworzona wspólnie z Gminą Barlinek „Błękitna Trasa Legend" o długości 6 km łącząca ciekawe miejsca przyrodnicze i historyczne w okolicy Barlinka.

b)      Izba edukacji leśnej:

Znajdująca się przy szkółce leśnej w pobliżu miejscowości Moczydło została oddana do użytkowania w 2008 r. Pracownicy nadleśnictwa prowadzą tu zajęcia z edukacji leśnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, znajduje się tu też małe muzeum leśnictwa z historycznymi eksponatami narzędzi służących do prac leśnych oraz mini kancelaria leśniczego z minionych czasów.

c)      Terenowe punkty edukacji leśnej:

- Szkółka leśna o powierzchni 11 hektarów położona w pobliżu miejscowości Moczydło. Rok założenia 1973. Szkółka zajmuje się produkcją materiału sadzeniowego głównie na potrzeby Nadleśnictwa. Dysponuje ofertą kilkudziesięciu gatunków drzew i krzewów. Produkuje materiał z wolnym jak i zakrytym systemem korzeniowym,

- Rezerwat „Markowe Błota", użytki ekologiczne, wyłączone drzewostany nasienne, drzewostany zachowawcze, pomniki przyrody, wiata myśliwska położona w malowniczym lesie leśnictwa Moczydło, to doskonałe miejsce do odpoczynku i prowadzenia zajęć edukacyjnych. Pod zadaszeniem znajdują się ławo-stoły oraz miejsce na ognisko.