Organizacja

1. Organizacja

Nadleśnictwo Barlinek jest jednostką jednoobrębową w skład której wchodzi 13 leśnictw, Gospodarstwo Szkółkarskie znajdujące się w miejscowości Moczydło oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Lipach.

2. Zatrudnienie

Służba Leśna: 43

  • 15 - leśniczych
  • 15 - podleśniczych
  • 2 - strażników leśnych
  • 4 - kierownictwo
  • 7 - dział techniczny

Administracja: 11

  • 10 - pracowników administracji i działu finansowo – księgowego
  • 1 - pracownik fizyczny

3. Schemat organizacyjny

Podział organizacyjny, układ stanowisk oraz podległość pracownicza.