Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami m.in. rozmiar drzew, głazy narzutowe czy jaskinie. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 25 pomników przyrody, tym:

  • pojedyncze drzewa –  15 szt.,
  • grupy drzew – 9 szt.,
  • głazy narzutowe –  1 szt.,

             Jednym z ciekawszych pomników przyrody jest grupa drzew w leśnictwie Okno. Słynne dęby niemi świadkowie historii, znajdującej się na terenie leśnictwa budzą podziw i zainteresowanie W 1924 roku zostały objęte ochroną prawną. Grupę sześciu drzew – dębów nazwano „Warcisław i jego synowie". Część z nich z niewiadomych powodów, wycięto na początku lat siedemdziesiątych. Po „Warcisławie" pozostał tylko pień. Najgrubsze z pozostałych drzew ma 525 cm obwodu.

        W historycznym aspekcie na uwagę zasługuje jeszcze jeden dąb. Rośnie on około 1 km na wschód od leśniczówki, na skraju cypla, który tworzył niegdyś półwysep „Zgniłego" jeziora. Dawno temu olbrzymowi nadano miano Zygfryd.