Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lata, a przeciętna zasobność przekracza 337 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 85 proc. – lasowe czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, najczęściej buka i dębu
 • 13 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, głównie sosny i swierka
 • 1 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 67 proc. – sosna, modrzew
 • 15 proc. – buk
 • 10 proc. – dąb
 • 2 proc. – brzoza
 • 6 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8 proc. – I klasa
 • 15 proc. – II klasa
 • 24 proc. – III klasa
 • 14 proc. – IV klasa
 • 20 proc. – V klasa
 • 19 proc. – VI klasa i starsze